Bezoeken? Ma-Vr 9.00-12.00/13.30-17.00, of maak hier uw afspraak!

Klantenservice — Privacyverklaring

DSP International B.V., gevestigd aan Oostpolderweg 2 4413 NN Krabbendijke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Oostpolderweg 2 4413 NN Krabbendijke +31 113 501001.
Website: https://www.grootplezier.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

DSP International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 1. Naam
 2. Geslacht
 3. Adresgegevens
 4. Telefoonnummers
 5. E-mailadres
 6. IP-adres
 7. Aangekochte producten
 8. Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grootplezier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DSP International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. Het afhandelen van uw betaling
 2. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 3. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 4. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 5. Om goederen en diensten bij u af te leveren
 6. DSP International B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

DSP International B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van DSP International B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DSP International B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 10 jaar voor de persoonsgegevens. Dit doen we om u bij garantie, service of product vragen adequaat te kunnen helpen. Na 10 jaar worden de persoonlijke gegevens geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

DSP International B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. DSP International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DSP International B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DSP International B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door hieronder te kiezen welke cookies u wel of niet wilt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Lees ook de privacy verklaringen van anderen:

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 1. Google Analytics
  Naam: _ga
  Functie: Dit is een analytisch cookie dat websitebezoek meet en zorgt dat we u kunnen herkennen.
  Bewaartermijn: 2 jaar
 2. Google Analytics
  Naam: _gid
  Functie: Dit is een analytisch cookie dat websitebezoek meet en zorgt dat we u kunnen herkennen.
  Bewaartermijn: 24 uur
 3. Google Analytics
  Naam: _gat
  Functie: Dit is een analytisch cookie dat websitebezoek meet. Het zorgt ervoor dat we bezoeken aan een pagina niet dubbel tellen.
  Bewaartermijn: 1 minuut
 4. Google Analytics
  Naam: AMP_TOKEN
  Functie: Dit is een analytisch cookie dat websitebezoek meet op versnelde mobiele pagina's.
  Bewaartermijn: 30 seconden tot 1 jaar
 5. Google Analytics
  Naam: _gac_[id]
  Functie: Dit is een analytisch cookie dat het resultaat van onze advertentie campagnes meet.
  Bewaartermijn: 90 dagen
 6. Google Analytics
  Naam: _gaexp
  Functie: Dit is een analytisch cookie dat het resultaat van een experiment ter verbetering van onze website meet.
  Bewaartermijn: Zo lang het experiment loopt, meestal is dat 90 dagen
 7. Bing Analytics
  Naam: MUID, MC1, MSFPC, MR
  Functie: Dit is een analytisch cookie van Bing Analytics.
  Bewaartermijn: Tot 14 maanden
 8. Bing Analytics
  Naam: _uetsid
  Functie: Dit is een analytisch cookie dat websitebezoek en advertentie prestaties meet.
  Bewaartermijn: 30 minuten
 9. Bing Analytics
  Naam: _uetmsclkid
  Functie: Dit is een analytisch cookie dat websitebezoek en advertentie prestaties meet.
  Bewaartermijn: 3 maanden

De volgende functionele cookies gebruiken wij om onze site goed te laten werken

 1. GrootPlezier.nl
  Naam:joypet_session
  Functie: Hiermee kunnen we u herkennen op de website. Dit is nodig om uw winkelmandje te bewaren.
  Bewaartermijn: Maximaal 24 uur
 2. GrootPlezier.nl
  Naam:XSRF-TOKEN
  Functie: Dit is een beveiliging voor formulieren ter beveiliging van uw gegevens. Het voorkomt Cross-Site Scripting aanvallen op uw gegevens.
  Bewaartermijn: Maximaal 24 uur
 3. GrootPlezier.nl
  Naam:joypet-cookie-accept
  Functie: Dit slaat uw cookie voorkeur instellingen op.
  Bewaartermijn: 2 jaar
 4. GrootPlezier.nl
  Naam:joypet-cookie-choice
  Functie: Dit slaat op of u de vraag voor cookie voorkeuren al gehad hebt.
  Bewaartermijn: 1 dag

Uw cookie instellingen aanpassen:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DSP International B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grootplezier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. DSP International B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DSP International B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grootplezier.nl

 

Mededeling

Onze producten

Winkelwagen

Winkelwagen opslaan/laden Uitleg

Winkelwagen opslaan

Winkelwagen opslaan? Klik op ‘Opslaan’. U krijgt een uniek nummer wat u kunt bewaren (30 dagen). Winkelwagen weer ophalen? Voer het nummer in en klik op ‘Ophalen’.

Nummer: